Kerk der Zevende-dags Adventisten - Breda e.o.

Slogan

ADRA COLLECTE


Wij willen ook graag de jaarlijkse ADRA collecte “Help ADRA helpen” onder uw aandacht brengen, die komende Sabbat 19 december gehouden zou worden. U heeft de gelegenheid om uw gift over te maken op rekening ZDA gemeente Breda NL13INGB 0000 6823 75 onder vermelding van ADRA collecte.