Kerk der Zevende-dags Adventisten - Breda e.o.

Slogan

Het Protocol.

Vanaf heden is er weer de mogelijkheid om fysiek bij elkaar te komen in het kerkgebouw. Het leek ons raadzaam u vooraf nog op een aantal zaken te attenderen.

Samen met een speciaal Covid-team zijn er voorbereidingen getroffen om de dienst zo soepel mogelijk te laten verlopen.

De looproute is als volgt bepaald:

Ingang is de deur bij de garderobe, de uitgang is bij het orgel. In het middenvak is de laatste rij stoelen tegen de één na laatste rij geplaatst, zodat er een ruime doorgang ontstaat om richting het orgel te lopen.

De garderobe is afgesloten. U dient alles mee naar binnen te nemen.

Gedurende de diensten zal er geventileerd worden. De nooddeuren in de kerkzaal en de deuren naar de koffieruimte blijven open.

 Er zal niet hardop gezongen worden.

Bij binnenkomst zal u naam genoteerd worden en eventueel uw email-adres, zover dat nog niet bekend is bij de secretaris.

De kerkdienst begint om 10.00 met de Sabbatschool. Bezoekers worden verzocht tussen 9:45 en 9:55 Het Kruispunt binnen te gaan en direct de kerkzaal binnen te gaan. Mensen die onder de risicogroep vallen kunnen plaatsnemen in een daarvoor gereserveerd vak, helemaal links bij het orgel. Alle anderen kunnen plaatsnemen in het middenvak. Voor iedereen geldt dat er twee stoelen vrij moeten blijven, tenzij u uit hetzelfde gezin komt.

Ouders waarvan de kinderen de kindersabbatschool bijwonen graag vooraf al de plaatsen voor uw kinderen reserveren, zodat er tijdens de eredienst niemand van plek hoeft te wisselen.

Na de sabbatschool is er de mogelijkheid om van het toilet gebruik te maken en de kinderen op te halen. Er zal vak voor vak aangegeven worden wanneer u kunt gaan lopen. Als u moet wachten bij het toilet dan graag de anderhalve meter afstand in acht nemen.

De eredienst begint om 11:15 uur. Bezoekers voor de eredienst worden verzocht tussen 10:55 en 11:05 het Kruispunt binnen te gaan en plaats te nemen in de koffieruimte. Zij zullen na het afsluiten van de sabbatschool eerst uitgenodigd worden de kerkzaal binnen te gaan en in het middenvak of rechtervak (bij het raam) plaats te nemen. Daarna krijgen de aanwezigen bij de sabbatschool de gelegenheid gebruik te maken van het toilet en/of de kinderen op te halen.

Iedereen die van het toilet gebruik heeft gemaakt, verzoeken wij dringend de handen te desinfecteren met de daarvoor aanwezige handgel, alvorens de kerkzaal weer te betreden.

De kinderen zullen voor het sluiten van de sabbatschool al naar het toilet gaan met de leiding.

Tijdens de dienst is er de mogelijkheid uw gaven te geven. Er zijn mandjes met bredere openingen. De collectant zal tussen de rijen doorlopen. De mandjes worden niet doorgegeven. Mocht u uw gaven hebben opgespaard dan kunt u komende sabbat geven voor de algemene sabbatschool, gemeentekas, diaconie en het kindertehuis in Congo. Mocht u ook gaven willen geven voor andere doelen dan verzoeken wij u dit in speciaal daarvoor bestemde of gewone envelop aan te bieden. Daarbij noteert u het collectedoel, het bedrag per doel, het totaalbedrag en uw naam. U kunt ook wachten tot de desbetreffende collecte op een later tijdstip zal worden opgehaald.

Na de eredienst krijgt u instructie om vak voor vak de zaal te verlaten. Er is gelegenheid om in de koffieruimte samen te komen. Deze ruimte is al ingericht op de anderhalve meter afstand. Er zal nog geen koffie en thee worden aangeboden. De keuken blijft dicht. U bent wel in de gelegenheid uw eigen lunch en drinken mee te nemen.

U kunt ook buiten op het muurtje gaan zitten als het weer dat toelaat en wanneer het heel druk is, kan er een grote kring gevormd worden.

Wij hopen dat u begrijpt dat het voor het Covid team ook allemaal aftasten is. Wij doen ons best u zo prettig mogelijk van dienst te zijn en de focus te houden op de aanbidding met elkaar.

Vertrouwende u voldoende te hebben geïnformeerd,

Nele, Leo, Bertus en Roel