Kerk der Zevende-dags Adventisten - Breda e.o.

Slogan

Sabbatschool Junioren 8-12 jaar ( 3de kwartaal 2020 )

De junioren (8-12 jaar) zoeken hun weg in de Bijbel. Samen met het werkboekje “Geen dag zonder Gods Woord” lezen ze teksten en door middel van vragen, rebussen, plaatjes, topografische kaartjes en puzzeltjes denken ze na over Gods liefde voor hen persoonlijk en voor hun medemens. 

In een periode van drie jaar gaan de junioren op chronologische wijze, van het begin van de schepping tot en met de verkondiging van het evangelie door Paulus aan de heidenen, door de Bijbel.


 Dit kwartaal maken de junioren kennis met de verhalen en lessen van “Vrienden van God”. Grote namen als Abraham, Mozes, David, Job en Jeremia en hun boeken zoals de Thora en Psalmen. Maar ook de kleine profeten worden onder de aandacht gebracht. Ook worden de kinderen uitgedaagd alle boeken uit de Bijbel bij naam te kennen. “Toen onze hemelse Vader zijn Woord gaf, vergat Hij de kinderen niet. Waar kan er, in al wat mensen hebben geschreven iets worden gevonden, dat zo’n inwerking op het hart heeft, zo goed de belangstelling van de kleintjes opwekt, als in de verhalen van de Bijbel? In deze eenvoudige verhalen kunnen grote principes van Gods wet worden duidelijk gemaakt”. E.G. White, karaktervorming 
UA-37677737-1