Kerk der Zevende-dags Adventisten - Breda e.o.

Slogan

Sabbatschool Junioren 8-12 jaar  boek 12 ( 4de kwartaal 2022 )

De junioren (8-12 jaar) zoeken hun weg in de Bijbel. Samen met het
werkboekje “Geen dag zonder Gods Woord” lezen ze teksten en door middel van vragen, rebussen, plaatjes, topografische kaartjes en puzzeltjes denken ze na over Gods liefde voor hen persoonlijk en voor hun medemens.
In een periode van drie jaar gaan de junioren op chronologische wijze, van het begin van de schepping tot en met de verkondiging van het evangelie door Paulus aan de heidenen, door de Bijbel. Dit  kwartaal staan de junioren stil bij de laatste momenten uit het leven van Jezus hier op aarde en Zijn kruisdood en gaan daarna in vogelvlucht door het boek Handelingen, waar ze kennis maken met Paulus en zijn zendingsreizen.