Kerk der Zevende-dags Adventisten - Breda e.o.

Slogan

Sabbatschool Junioren 8-12 jaar  boekje 4 ( 4de kwartaal 2023 )

Junioren Boek 4


De junioren (8-12 jaar) zoeken hun weg in de Bijbel. Samen met het werkboekje “Geen dag zonder Gods Woord” lezen ze teksten en door middel van vragen, rebussen, plaatjes, topografische kaartjes en puzzeltjes denken ze na over Gods liefde voor hen persoonlijk en voor hun medemens.
In een periode van drie jaar gaan de junioren op chronologische wijze, van het begin van de schepping tot en met de verkondiging van het evangelie door Paulus aan de heidenen, door de Bijbel. Dit kwartaal maken de junioren kennis met de verhalen en lessen van het volk in de woestijn, het aanbidden van het gouden kalf, het ontvangen van de tien geboden, de opdracht tot het bouwen van de tabernakel en de instelling van de verschillende feesten, de koperen slang, Jozua als nieuwe leider, de verkenning van het beloofde land en de doortocht door de Jordaan en de inname van Jericho.