Kerk der Zevende-dags Adventisten - Breda e.o.

Slogan

Sabbatschool Kinderen ( 3de kwartaal, 2020 )

Kleuters/kinderen: Leeftijd-4-7

Voor “Toen onze hemelse Vader zijn Woord gaf, vergat Hij de kinderen niet. Waar kan er, in al wat mensen hebben geschreven iets worden gevonden, dat zo’n inwerking op het hart heeft, zo goed de belangstelling van de kleintjes opwekt, als in de verhalen van de Bijbel? In deze eenvoudige verhalen kunnen grote principes van Gods wet worden duidelijk gemaakt”. E.G. White, karaktervorming 

Voor de kinderen in de leeftijdscategorie van 4 tot en met 7 jaar is er een werkboek, getiteld: Elke dag met Gods Woord. Door het dagelijks bezig zijn met het Woord van God ervaren de kinderen de vreugde om Jezus als hun Heiland te leren kennen. De lessen zijn chronologisch opgebouwd en dit kwartaal behandelen de kinderen de verhalen over de koningen Joas en Josia en de profeten Elisa, Jona en Daniël en de geboorte, jeugd en doop van Jezus in het Nieuwe Testament. Zodoende wordt de kinderen Gods grote liefde voor alle mensen bekend gemaakt. Dagelijks worden er twee verhaaltjes aangeboden, een Bijbelvertelling en een praktische toepassing.

 Tijdens de les wordt het onderwerp verder behandelt en wordt er gezongen en geknutseld. 
UA-37677737-1