Kerk der Zevende-dags Adventisten - Breda e.o.

Slogan

Sabbatschool Kinderen ( 4de kwartaal, 2020 )

Kleuters/kinderen: Leeftijd-4-7


Voor de kinderen in de leeftijdscategorie van 4 tot en met 7 jaar is er een werkboek, getiteld: Elke dag met Gods Woord. Door het dagelijks bezig zijn met het Woord van God ervaren de kinderen de vreugde om Jezus als hun Heiland te leren kennen. De lessen zijn chronologisch opgebouwd en dit kwartaal behandelen de kinderen de verhalen over het leven van Jezus en Zijn dienstwerk samen met Zijn discipelen. Ook worden de kinderen door de verhalen bepaald hoe je omgaat met je medemens. Zodoende wordt de kinderen Gods grote liefde voor alle mensen bekend gemaakt. Dagelijks worden er twee verhaaltjes aangeboden, een bijbelvertelling en een praktische toepassing.