Kerk der Zevende-dags Adventisten - Breda e.o.

Slogan

Sabbatschool Kinderen boek 9 ( 1ste kwartaal 2021 )

Kleuters/kinderen: Leeftijd-4-7

Voor de kinderen in de leeftijdscategorie van 4 tot en met 7 jaar is er een werkboek, getiteld: Elke dag met Gods Woord. Door het dagelijks bezig zijn met het Woord van God ervaren de kinderen de vreugde om Jezus als hun Heiland te leren kennen. De lessen zijn chronologisch opgebouwd en dit kwartaal behandelen de kinderen de verhalen over de gelijkenissen die Jezus vertelt. Deze gaan voornamelijk over je naaste liefhebben als jezelf en dat er voor iedereen een plaats is bij God. Zodoende wordt de kinderen Gods grote liefde voor alle mensen bekend gemaakt. Dagelijks worden er twee verhaaltjes aangeboden, een bijbelvertelling en een praktische toepassing.