Kerk der Zevende-dags Adventisten - Breda e.o.

Slogan

Sabbatschool Kinderen boek 2 ( 2de kwartaal 2022 )

Kleuters/kinderen: Leeftijd-4-7

Voor de kinderen in de leeftijdscategorie van 4 tot en met 7 jaar is er een werkboek, getiteld: Elke dag met Gods Woord. Door het dagelijks bezig zijn met het Woord van God ervaren de kinderen de vreugde om Jezus als hun Heiland te leren kennen. De lessen zijn chronologisch opgebouwd en dit kwartaal beginnen de kinderen bij het boek Genesis, de verhalen van Jakob en Esau, Jozef en zijn broers en Mozes tot aan de plagen van Egypte. Zodoende wordt de kinderen Gods grote liefde voor alle mensen bekend gemaakt. Dagelijks worden er twee verhaaltjes aangeboden, een bijbelvertelling en een praktische toepassing.