Kerk der Zevende-dags Adventisten - Breda e.o.

Slogan

Sabbatschool Kinderen boek 6 ( 2de  kwartaal 2023 )

Kleuters/kinderen: Leeftijd-4-7

Voor de kinderen in de leeftijdscategorie van 4 tot en met 7 jaar is er een werkboek, getiteld: Elke dag met Gods Woord. Door het dagelijks bezig zijn met het Woord van God ervaren de kinderen de vreugde om Jezus als hun Heiland te leren kennen. De lessen zijn chronologisch opgebouwd en dit kwartaal behandelen de kinderen de verhalen over de koningen Joas en Josia en de profeten Elisa, Jona en Daniël en de geboorte en jeugd en doop van Jezus in het Nieuwe Testament. Zodoende wordt de kinderen Gods grote liefde voor alle mensen bekend gemaakt. Dagelijks worden er twee verhaaltjes aangeboden, een bijbelvertelling en een praktische toepassing.

Tijdens de les wordt het onderwerp verder behandelt en wordt er gezongen en geknutseld.