Kerk der Zevende-dags Adventisten - Breda e.o.

Slogan

Sabbatschool Volwassenen

Volwassenen: Dialoog, 123E jaargang

Om te downloaden

We gaan uit van de veronderstelling dat de Bijbel, als het Woord van God, de ‘onfeilbare openbaring is van Zijn wil’. Het is daarom ook ‘de maatstaf van het karakter, het bewijs van volharding, de toonaangevende plaats waar leerstellingen worden geopenbaard en het betrouwbare verslag van Gods daden in de geschiedenis.’ Kortom, de Schrift is de fundamentele bron voor de waarheden die wij geloven en die we verkondigen aan de wereld. Zoals de Bijbel zelf zegt: ‘Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen en om op te voeden tot een deugdzaam leven.’ 2 Timotheüs 3:16  Daarnaast onderzoeken we wat de Bijbel ons leert aangaande de vraag hoe we hem moeten interpreteren. We zullen er naar streven de handvatten te bemachtigen die ons vanuit de Bijbelse teksten worden aangeboden om de grote waarheden binnen deze geheiligde bladzijdes te openbaren. 


Wereldwijd zijn de volwassenen “In gesprek met het Woord”. Dit kwartaal is het thema:

DE BIJBEL INTERPRETEREN

(De lessen zijn ook afzonderlijk te downloaden en met behulp van het programma Adobe Acrobat Reader digitaal in te vullen)

( De tekstvakken heb ik voor jullie al aangemaakt )

Dit zijn de titels van de lessen van het tweede kwartaal.

1 De Bijbel is uniek

2 De oorsprong en aard van de Bijbel

3 Jezus, de apostelen en de Bijbel

4 De Bijbel: bron met gezag voor theologie

5 Sola Scriptura: De Bijbel alleen

6 Waarom is interpretatie nodig? 

7 Taal, tekst en context

8 Genesis: fundament van de schepping ( 1 )

9 Genesis: fundament van de schepping ( 2 )

10 De Bijbel als geschiedenis

11 De Bijbel en profetie

12 Omgaan met moeilijke teksten

13 Leven naar het Woord van God

UA-37677737-1