Kerk der Zevende-dags Adventisten - Breda e.o.

Slogan

Sabbatschool Volwassenen

Volwassenen: Dialoog, 123E jaargang

te downloaden

Het boek Daniël is een machtige openbaring van de liefde en het karakter van onze Heer Jezus Christus. Wij leven op een moment in het profetische tijdschema zoals dat in Daniël beschreven wordt waarop we kunnen zien dat alles in vervulling is gegaan, precies zoals voorspeld is. Des te meer reden hebben wij om dan te vertrouwen dat de enige gebeurtenis die zich nog moet voltrekken nog moet komen: de komst van Christus en Gods eeuwige koninkrijk.De wereld biedt geen hoopvol perspectief. Overal heerst dood, ziekte, ellende, onderdrukking, vervolging en noem maar op. Maar in welke toestand u leven ook verkeert, God biedt een hoopvolle toekomst. Laat u meevoeren door de profetieën in het boek Daniël en u kunt niet anders dan geloven dat God zal doen wat Hij zegt dat Hij doen zal.


Wereldwijd zijn de volwassenen “In gesprek met het Woord”. Dit kwartaal is het thema:

HET BIJBELBOEK DANIËL

(De lessen zijn ook afzonderlijk te downloaden en met behulp van het programma Adobe Acrobat Reader digitaal in te vullen)

( De tekstvakken zijn voor jullie al aangemaakt )

Dit zijn de titels van de lessen.

1 VAN LEZEN NAAR BEGRIJPEN

2 VAN JERUZALEM NAAR BABYLON

3 VAN MYSTERIE NAAR OPENBARING

4 VAN EEN OVEN NAAR EEN PALEIS

5 VAN HOOGMOED TOT NEDERIGHEID

6 VAN ARROGANTIE TOT VERNIETIGING

7 HET HOL VAN DE LEEUW; DE HOF DER ENGELEN

8 EEN STORMACHTIGE ZEE EN HEMELSE WOLKEN

9 VAN ONTWIJDING TOT REINIGING

10 VAN SCHULDBELIJDENIS TOT TROOST

11 VAN GEVECHT TOT OVERWINNING

12 VAN NOORD EN ZUID NAAR HET SIERAADLAND

13 VAN STOF TOT STERREN

UA-37677737-1