Kerk der Zevende-dags Adventisten - Breda e.o.

Slogan

Sabbatschool Volwassenen

 Volwassenen: Dialoog, 123E jaargang

Het geschreven Woord, de Bijbel, is de volmaakte maatstaf wat betreft waarheid. Het is de grootste openbaring die we hebben over wie God is en wat Hij heeft gedaan en nog steeds doet voor de mens. De Schrift, en de boodschap die daarin staat over schepping en verlossing, moeten centraal staan in elke vorm van christelijk onderwijs.

De apostel Johannes zei dat Jezus Christus ‘het ware licht is, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam’ (Johannes 1:9). Zoals ieder mens alleen door Jezus leven heeft, zo ontvangt elk mens door Jezus een paar stralen van goddelijk licht en enig inzicht in de alles overstijgende waarheid en goedheid van God.

Toch hebben we allemaal te maken met worstelingen, met grote strijd, waarin de vijand van de mens druk bezig is om ons weg te houden van het ontvangen van deze kennis. Christelijk onderwijs houdt dus meer in. Het moet er duidelijk op zijn gericht studenten te helpen het licht dat God ons vanuit de hemel biedt beter te begrijpen.

Wat zou er anders gebeuren? Jezus zei dit: ‘Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar er het leven bij inschiet?’ (Marcus 8:36). Wat heb je aan een geweldige opleiding in wetenschap of literatuur, of economie of techniek als je uiteindelijk de tweede dood onder ogen moet zien in de poel van vuur? Het antwoord op die vraag is toch duidelijk?

Dat is het onderwerp van onze studie van dit kwartaal. Wat betekent het om ‘christelijk onderwijs’ te hebben. Hoe kunnen we als kerk ervoor zorgen dat op de een of andere manier al onze leden dat onderwijs kunnen ontvangen? 


Wereldwijd zijn de volwassenen “In gesprek met het Woord”. Dit kwartaal is het thema:

CHRISTELIJK ONDERWIJS

Wijsheid begint met ontzag voor de Heer.Dit zijn de titels van de lessen van het vierde kwartaal.

1.   Onderwijs in de tuin van Eden

2.   Het gezin

3.   De wet als leraar

4.   De ogen van de Heer: Bijbels wereldbeeld

5.   Jezus als de grote leraar

6.   Meer lessen van de grote leraar

7.   Aanbidding in het onderwijs

8.   Onderwijs en verlossing

9.   De kerk en onderwijs

10.  Onderwijs in kunst en wetenschappen

11.  De christen en werk

12.  Sabbat: Gods karakter ervaren en naleven

13.  Hemel, onderwijs en eeuwig leven