Kerk der Zevende-dags Adventisten - Breda e.o.

Slogan

Sabbatschool Volwassenen ( 4de kwartaal 2021 )

‘DE WAARHEID VOOR VANDAAG’

Het boek van het verbond: Deuteronomium

Het verhaal gaat zo: tijdens de regering van koning Josia in Jeruzalem (640-609 voor Christus), vond iemand een kopie van een boek. Die man werkte vermoedelijk in de tempel. Dat boek werd aan koning Josia voorgelezen. Bij het horen van de tekst van het wetboek schuurdeur de koning zijn kleren. Waarom? Omdat hij zich realiseerde dat hij en zijn volk niet gehoorzaam waren aan wat in het boek geschreven stond. Op grond van dit boek genaamd ‘het verbondsboek'  begon Josia een grote reformatie. Dat lezen we in 2 Koningen 23.

Welk boek had zo'n uitwerking op de koning en zijn volk? Over het algemeen wordt aangenomen dat het hier gaat over Deuteronomium. Daarop richt zich de Bijbelstudie van dit kwartaal. Het vijfde en tevens laatste boek van Mozes is Deuteronomium. Die naam is afgeleid van het Latijnse woord Deuteronomium (dat betekent 'tweede wet')

Dat brengt ons tot het onderwerp van dit kwartaal.  'De Tegenwoordige Waarheid in het boek Deuteronomium'. Dat gaan we bestuderen: de raadgevingen, zeg maar de tegenwoordige waarheid,  die wij nu uit Gods woorden aan zijn verbondsvolk kunnen afleiden. In dit kwartaal bestuderen we Deuteronomium op een thematische manier. De volgende thema's komen aan bod: het eeuwige verbond, wet en genade, wat het betekent God en de naaste lief te hebben en vooral hoe het boek Deuteronomium de liefde van God aan ons openbaart. Dat werd ons op de meest krachtige manier geopenbaard in de dood van Jezus aan het kruis en door zijn opstanding

Clifford R. Goldstein  is de redacteur van de Bijbelgids/ Dialoog voor volwassenen en auteur van het boek Baptizing the Devil: Evolution and the Seduction of Christianity.

 

Wereldwijd zijn de volwassenen “In gesprek met het woord”. Dit kwartaal is het thema:

'DE WAARHEID VOOR VANDAAG'


Dit zijn de titels van de lessen van het vierde kwartaal.

1.   Een voorwoord bij Deuteronomium

2.   De geschiedenis van Mozes

3.   Het eeuwig verbond

4.   De Heer uw God liefhebben

5.   De vreemdeling in uw poorten

6.   Want welk volk is er zo groot?

7.   Wet en genade

8.   Kies voor het leven

9.   Verzoening

10.  Denk eraan, vergeet het niet

11.  Deuteronomium in andere Bijbelboeken

12.  Deuteronomium in het Nieuwe Testament

13.  De opstanding van Mozes