Kerk der Zevende-dags Adventisten - Breda e.o.

Slogan

Sabbatschool Volwassenen ( 1ste kwartaal 2021 )

 Volwassenen: Dialoog, 124e jaargang

‘TROOST MIJN VOLK’

Vanaf het moment dat ze voor het eerst werden uitgesproken, zijn deze woorden van de profeet Jesaja deel geworden van de gedachten van mensen. Ze staan er als het ware in gegraveerd. Het zijn woorden om niet te vergeten, rijk aan betekenis en vol met hoop en beloftes. Denk aan uitspraken als ‘God is met ons’, ‘Een Kind is ons geboren’, ‘Laat elke vallei verhoogd worden’ en ‘Om onze zonden werd Hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd Hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing’.

Jesaja gaf koningen raad. Toen de broze lijn van Gods overblijfsel zich slechts tot één stad beperkte, die ook nog eens onder de vernietigende dreiging van Assyrische legers stond, waren het Jesaja’s worden die koning Hizkia de kracht gaven om uit te zien naar het wonder. Dat was het enige wat Jeruzalem kon redden. Als Jeruzalem op dat moment was veroverd, in plaats van een eeuw later door de Babyloniërs, dan was de nationale identiteit van Israël in rook opgegaan door het Assyrische beleid om overwonnen volkeren uiteen te jagen. Er zou dan geen Joods volk zijn geweest waaruit de Messias, de Redder van de wereld, had kunnen voortkomen.

In dit kwartaal richten we ons op Jesaja, op zijn woorden, zijn omstandigheden, zijn dilemma’s, maar vooral op zijn God. Hij is de God die ook vandaag de dag tegen ons zegt: ‘Wees niet bang, want Ik zal je vrijkopen, Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van Mij!’ 


Wereldwijd zijn de volwassenen “In gesprek met het Woord”. Dit kwartaal is het thema:

Jesaja 'Troost mijn Volk'


Dit zijn de titels van de lessen van het vierde kwartaal.

1.   Identiteitscrisis

2.   Leiderschapscrisis

3.   Als je wereld in elkaar stort

4.   Door schade en schande

5.   Verheven Vredevorst

6.   Voor God spelen

7.   Assyrië verslagen

8.   'Troost mijn Volk'

9.   Dienen en redden

10.  Het ondenkbare doen

11.  Liefde uitdragen

12.  Licht voor de volkeren

13.  De wedergeboorte van planeet aarde