Kerk der Zevende-dags Adventisten - Breda e.o.

Slogan

Sabbatschool Volwassenen ( 4de kwartaal 2022 )

Dit kwartaal richten we ons op het pijnlijke thema van ‘de dood’, maar we doen dat vanuit de hoop die Jezus ons biedt.

THEMA: EEUWIG LEVEN

 God schiep mensen om voor eeuwig te genieten binnen een liefdevolle relatie met Hem en Zijn schepping. Deze relatie werd echter verstoord doordat de zonde op een onverklaarbare manier ontstond aan het hemelse hof en de daarop volgende val van Adam en Eva. Als sterfelijke mensen hebben we zekerheid nodig in de tijd waarin we leven en hoop voor de toekomst. De Bijbelse hoop geeft ons steun in de levenscrises waar we mee te maken krijgen tijdens onze reis naar de eeuwigheid. Die hoop is gebaseerd op Gods betrouwbare belofte van een volmaakte wereld zonder tranen, pijn of dood. Openbaring 21: 1-5. Deze belofte heeft nooit aan kracht  ingeboet en geeft ons leven zin en betekenis.

Het eerste thema is het ontstaan en blijvende bestaan van zonde en dood. Het tweede thema is Gods voortdurende inzet om deze problemen op te lossen en de wereld terug te brengen tot haar oorspronkelijke volmaakte staat.
Een speciale nadruk ligt op de sterfelijke natuur van mensen en waarom de opstanding leidt tot onsterfelijkheid. We hoeven niet bang te zijn voor de dood omdat Christus voor ons is gestorven en de macht van de dood heeft overwonnen. Hij heeft de sleutels van de dood en van het dodenrijk. Openbaring 1:18.