Kerk der Zevende-dags Adventisten - Breda e.o.

Slogan

Sabbatschool Volwassenen ( 2de kwartaal 2022 )

GENESIS

Het boek van het begin
Genesis gaat over Jezus; Jezus onze Schepper, Jezus als degene die ons ondersteunt, Jezus onze Verlosser. Johannes schreef daarover meer dan duizend jaar nadat de tekst van Genesis door Mozes was opgeschreven. Hij ging terug in de tijd naar de woorden van de aartsvader zelf. Dan toont de apostel Johannes ons Jezus in het scheppings verslag: 'In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen
Tijdens dit kwartaal zullen we niet alleen het boek Genesis lezen  en bestuderen maar ook genieten van de prachtige verhalen ervan en leren nauwer verbonden te zijn met de Heer van de schepping, de God van Abraham, Isaak en Jacob.
Het boek getuigt van een geografische beweging die gaat van Eden naar Babel en dan naar het beloofde land, naar Egypte en weer terug naar het vooruitzicht van het beloofde land. Dat herinnert ons aan onze eigen reizen als een nomade en koesteren we de hoop op het echte beloofde land., de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Als we deze diverse karakters door de pagina's van Genesis volgen, zullen we ontdekken dat hun verhalen in veel opzichten ook de onze zijn. Dat is ongeacht hoe sterk de tijd, plaats, cultuur en omstandigheden van toen verschillen van die van ons.
Jacques B. Doukhan,  Doctor of Hebrew Literature, ThD. is emeritus hoogleraar Hebreeuwse en oudtestamentische exegese aan het SDA Theological Seminary, Andrews University.Wereldwijd zijn de volwassenen “In gesprek met het woord”. Dit kwartaal is het thema:

' GENESIS '


Dit zijn de titels van de lessen van het tweede kwartaal.

1.   De schepping

2.   De zondeval

3.   Kaïn en zijn nalatenschap

4.   De zondvloed

5.   Alle naties en Babel

6.   Waar Abraham vandaan komt

7.   Het verbond met Abraham

8.   De belofte

9.   Jakob de hielenlichter

10.  Jakob - Israël

11.  Jozef de meesterdromer

12.  Jozef, Prins van Egypte

13.  Israël in Egypte