Kerk der Zevende-dags Adventisten - Breda e.o.

Slogan

THEMA: EFEZIERS

 

Efeziërs: Hoe Jezus te volgen in moeilijke tijden

Paulus was ooit een bedreiging voor de economie van deze op vier na grootste stad van het Romeinse Rijk. Vanuit de gevangenis laat hij weten dat hij bang is dat de Efeziërs de moed verliezen en zullen vergeten wat het in de praktijk betekent om leerlingen van Jezus te zijn in de ontwikkelde, stedelijke en bijna geheel heidense cultuur van Efeze. Het christelijk geloof draait om Christus. Jezus is het doel van het goddelijk plan dat voor alle eeuwen geldt. Paulus doet er alles aan de gelovigen in Efeze tot een hernieuwde toewijding te brengen voor hun Heer, zonder dat hij daarbij iets afdoet aan de eisen van wat het betekent een leerling van Christus te zijn. Christus liefhebben houdt in dat je je medegelovigen respecteert en waardeert. Dat houdt in dat je in je relatie tot de kerk en je huisgezin het voorbeeld navolgt van de zelfopoffering die Christus had. Gelovigen vormen het lichaam van Christus en belijden daarmee hun toewijding aan Christus evenals hun onderlinge eenheid. Als we de hoop op Zijn terugkomst uitleven, verheerlijken we Christus en bevestigen we hoe belangrijk het is Hem te volgen door betrokken en actieve leden te zijn gemeente. Dit kwartaal hebben we het voorrecht om onder gebed het boek Efeziërs te bestuderen en opnieuw te ervaren hoe heerlijk het is Jezus in moeilijke tijden te volgen.