Kerk der Zevende-dags Adventisten - Breda e.o.

Slogan

THEMA: Drie aankondigingen van kosmisch formaat.

Op 15 oktober 1844, werd Friedrich Nietzsche in een vroom Luthers gezin in Duitsland geboren. Eén van de meest invloedrijke atheïsten. In zijn ogen was de moraal van de zwakken die zulke dwaze begrippen als ‘heb je vijanden lief’ bedacht. Voor Nietzsche moest de moderne tijd verder gaan dan de achterhaalde begrippen van ‘goed en kwaad’.
Het jaar 1844 was ook belangrijk voor Karl Marx, de grondlegger van het communisme. In dat jaar schreef Marx het boek ‘Economic  and Philosophic Manuscript of 1844’. Hij pleitte in dit boek voor een geheel en al materialistische realiteit, totdat de arbeiders van de wereld zich zouden verenigen, hun kapitalistische onderdrukkers ten val zouden brengen en een heilstaat op aarde zouden vestigen.
Het jaar 1844 was ook voor Charles Darwin een belangrijk jaar. Darwin schreef één van de eerste versies van zijn evolutietheorie. Pas in 1859 werd het boek  ‘On the Origin of Species’ gepubliceerd en verkondigde daarin dat al het leven op aarde alleen door natuurlijke en toevallige processen is ontstaan uit een gemeenschappelijke voorouder.
Het jaar 1844 was echter de vervulling van de profetie van de 2300-dagen van Daniël 8:14. In dat jaar werden zaden geplant die zouden uitgroeien tot een wereldwijde beweging. Die groep wees de ideologie van het marxisme, de visie van Nietzsche en het darwinisme af.
De beweging van de zevendedagsadventisten verkondigde in tegenstelling tot Marx dat de grote strijd tussen Christus en zijn tegenstander de wereldgeschiedenis verklaart. Het eindpunt is de bovennatuurlijke vestiging van Gods eeuwige koninkrijk.
In tegenstelling tot Darwin leert de beweging van de zevendedagsadventisten, dat deze wereld er is door de kracht van de Schepper God, die in zes dagen het leven op aarde schiep en de zevende rustte.
In tegenstelling tot Nietzsche verkondigden de zevendedagsadventisten dat, de Tien Geboden, Gods ultieme norm van oordeel blijft en bindend is voor de hele mensheid.
In 1844 vonden al deze gebeurtenissen plaats.
Marx, Nietzsche en Darwin zijn drie invloedrijke figuren wier werk de mensheid onherstelbare schade heeft berokkend.
Daarom heeft God een beweging in het leven geroepen te midden van deze destructieve ideologieën, dat zou uitgroeien tot het Kerkgenootschap der Zevende- dags Adventisten. Zij verkondigen Gods waarheid van de laatste dagen aan de wereld. De aankondigingen van de drie engelen. Zij zijn het evangelie, puur en eenvoudig, gepresenteerd in de context van ‘de waarheid die u hebt leren kennen’ (2 Petrus 1:12).