Kerk der Zevende-dags Adventisten - Breda. e.o.

Adres:

Het Kruispunt

Harmonielaan 24 4841VL

Prinsenbeek

 (locatie Google map)

 

Contacten:

- Predikant : Bert Nab - bnab@adventist.nl

- Ouderling: Leo Belder - leo.belder@hotmail.com

- Secretaris: Anton van Tillo - antonvantillo@hotmail.com

 Wij zijn telefonisch te bereiken via: Leo Belder - 0624554240

 

Voor giften en financiële bijdragen kunt u gebruik maken van de volgende rekeningnummers: 

 

ZDA Gemeente Breda – IBAN: NL13 INGB 0000 6823 75

- ( t.b.v: algemene zaken )

 

ZDA Gemeente Breda – IBAN: NL54 INGB 0000 4346 75

- ( uitsluitend t.b.v. tienden )

 

     Hier kunt u de App downloaden voor toestellen

     zoals i-Phone en tablet met android besturing.

Verder