Kerk der Zevende-dags Adventisten - Breda. e.o.

Activiteiten

Zevende-dags Adventisten geloven dat God onze Schepper is die lofprijzing en eer waard is, daarom aanbidden wij Hem.

Exodus 20: 11: “Want in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is, en Hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de HEERE de sabbatdag, en heiligde die.”

Wij geloven dat de zaterdag een speciale dag is, die sinds het begin van de wereld apart is gezet voor de mensen, om op die dag God te aanbidden en te eren. Dit kan door gebed, zang of het luisteren naar een boodschap uit de Bijbel. Wij nodigen u uit om met ons samen te komen op zaterdagmorgen om God te aanbidden en Hem beter te leren kennen.

Wij hebben iedere zaterdag 2 programma’s: Bijbelstudie in kleine gespreksgroepen die wij sabbatschool noemen en de eredienst waar iedereen samenkomt.

De sabbatschool is van 10.00 tot 11.00 uur.

De eredienst is van 11.00 tot 12.00 uur.

PREEKROOSTER:

 

Zaterdag 30 maart 2019

10:00 uur Bijbelstudie thema: Ik maak alle dingen nieuw

11:00 uur Eredienst spreker: Dhr. R. Jack

 ----------------------------------------------------------------------------

Het thema van het tweede kwartaal is getiteld: DE SEIZOENEN VAN HET LEVEN

Via de website kunt u de bijbelstudies downloaden. Ga naar

www.breda-adventist.nl. Kies Sabbatschool en vervolgens volwassenen.

 

Zaterdag 6 april 2019:

10:00 uur Bijbelstudie thema: Levensritmes

11:00 uur Eredienst spreker: Dhr. M. Lijfrock

 

Zaterdag 13 april 2019:

10:00 uur Bijbelstudie thema: De keuzes die we maken

11:00 uur Eredienst spreker: Dhr. B. Nab

 

Zaterdag 20 april 2019:

10:00 uur Bijbelstudie thema: Voorbereiden op verandering

11:00 uur Eredienst spreker: Dhr. N. Apolina

 

Zaterdag 27 april 2019:

10:00 uur Bijbelstudie thema: Als je alleen bent

11:00 uur Eredienst spreker: Mevr. M. Pel

 

Zaterdag 4 mei 2019

10:00 uur Bijbelstudie thema: Wijze woorden voor gezinnen

11:00 uur Eredienst spreker: Dhr. H. van Dijk

 

Zaterdag 11 mei 2019

10:00 uur Bijbelstudie thema: Het koninklijke liefdeslied

11:00 uur Eredienst spreker: Dhr. B. Nab

 

Zaterdag 18 mei 2019

10:00 uur Bijbelstudie thema: Sleutels tot eenheid in het gezin

11:00 uur Eredienst spreker: Dhr. R. Dingjan

 

Zaterdag 25 mei 2019

10:00 uur Bijbelstudie thema: Ouderschap

11:00 uur Eredienst spreker: Dhr. R. de Raad

 

De Bijbelstudies worden op Sabbat tussen 12.00 en 13.00 uur gehouden door Marian Pel. Op n.t.b. zal de volgende plaatsvinden.

U bent van harte welkom.