Kerk der Zevende-dags Adventisten - Breda. e.o.

Activiteiten

Zevende-dags Adventisten geloven dat God onze Schepper is die lofprijzing en eer waard is, daarom aanbidden wij Hem.

Exodus 20: 11: “Want in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is, en Hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de HEERE de sabbatdag, en heiligde die.”

Wij geloven dat de zaterdag een speciale dag is, die sinds het begin van de wereld apart is gezet voor de mensen, om op die dag God te aanbidden en te eren. Dit kan door gebed, zang of het luisteren naar een boodschap uit de Bijbel. Wij nodigen u uit om met ons samen te komen op zaterdagmorgen om God te aanbidden en Hem beter te leren kennen.

Wij hebben iedere zaterdag 2 programma’s: Bijbelstudie in kleine gespreksgroepen die wij sabbatschool noemen en de eredienst waar iedereen samenkomt.

De sabbatschool is van 10.00 tot 11.00 uur.

De eredienst is van 11.00 tot 12.00 uur.

 

PREEKROOSTER: voor de maand september

Het thema van dit kwartaal is getiteld:

DIENSTBAAR AAN MENSEN ZONDER AANZIEN

 

Zaterdag 21 september 2019:

10:00 uur bijbelstudie thema: Barmhartigheid liefhebben

11:00 uur Eredienst spreker: Mevr. M. Booij-Hendriks

 

Zaterdag 28 september 2019:

10:00 uur bijbelstudie thema: Een gemeenschap van dienaren

11:00 uur Eredienst spreker: Dhr. H. van Dijk

 

De Bijbelstudies worden op Sabbat tussen 12.00 en 13.00 uur gehouden door Marian Pel. Op n.t.b. zal de volgende plaatsvinden.

U bent van harte welkom.