Kerk der Zevende-dags Adventisten - Breda. e.o.

De 28 geloofspunten

De zevende-dags adventisten aanvaarden de Bijbel als hun enige credo en geloven dat bepaalde fundamentele geloofspunten de leer van de heilige schrift samenvatten. Deze geloofspunten, zoals ze hierna volgen, zijn de neerslag van het denken van de kerk en een weergave van de leer van de schrift. Een herziening van deze punten mag verwacht worden tijdens een generale conferentie (wereldwijde vergadering van afgevaardigden), als de kerk door de Heilige Geest tot een beter verstaan van de Bijbel wordt geleid of betere woorden vindt om de leer van Gods heilig woord uit te drukken.

1. De Heilige Schrift

2. De Drie-eenheid

3. De Vader

4. De Zoon

5. De heilige Geest

6. De Schepping

7. De natuur van de mens

8. De grote strijd

9. Het leven, de dood en de opstanding van Christus

10. De ervaring van verlossing

11. Groeien in Christus

12. De kerk

13. De „rest" en haar zending

14. De eenheid in het lichaam van Christus

15. De doop

16. De maaltijd des Heren

17. Geestelijke gaven en bedieningen (ambten)

18. Gave der profetie

19. De wet van God

20. De Sabbat

21. Rentmeesterschap

22. Het gedrag van de christen

23. Huwelijk en gezin

24. De dienst van Christus in het hemels heiligdom

25. De tweede komst van Christus

26. Dood en opstanding

27. Het millennium en het einde van de zonde

28. De nieuwe aarde

Verder