Kerk der Zevende-dags Adventisten - Breda. e.o.

Sabbatschool

Iedere zaterdagmorgen is er gelegenheid voor Bijbelstudie in kleine groepen. Dit is de gelegenheid om de onderwijzing uit de Bijbel met elkaar te bespreken en ervaringen met elkaar te delen. Ook de kinderen hebben een zeer leuk en leerzaam programma waarbij er liedjes gezongen worden, Bijbelverhalen vertelt en tevens zullen de kleinere kinderen elke week creatief zijn door het maken van een knutselwerkje.

Wereldwijd zijn de volwassenen “In gesprek met het Woord”. Dit kwartaal is het thema:

HET BOEK OPENBARING

Lessen van het 1ste kwartaal zijn te downloaden: HET BOEK OPENBARING

Dit zijn de titels van de lessen.

1 HET EVANGELIE VAN PATMOS

2 TUSSEN DE LAMPENSTANDAARDS

3 JEZUS’ BOODSCHAP AAN DE ZEVEN GEMEENTEN

4 WAARDIG IS HET LAM

5 DE ZEVEN ZEGELS

6 HET VERZEGELDE VOLK VAN GOD

7 DE ZEVEN BAZUINEN

8 EEN VERSLAGEN VIJAND

9 DE DRAAK EN ZIJN BONDGENOTEN

10 GODS EEUWIG EVANGELIE

11 DE ZEVEN LAATSTE PLAGEN

12 HET OORDEEL OVER BABYLON

13 IK MAAK ALLE DINGEN NIEUW   

Volwassenen: Dialoog, 122E jaargang 

Bijna 2000 jaar geleden werd de apostel Johannes verbannen naar een klein rotsachtig eiland in de Egeïsche Zee. Dit had hij te danken aan et feit dat hij trouw bleef getuigen van het evangelie. Hoewel de apostel al op leeftijd was, werd hij blootgesteld aan allerlei ontberingen die bij een Romeinse gevangenisstraf hoorden. Desondanks stond hij er niet alleen voor. Op een bijzondere Sabbat kreeg Johannes een speciaal bezoek van Jezus Christus. Jezus kwam zelf om zijn dienstknecht te bemoedigen in al de ellende die hij meemaakte. Door een serie visioenen kreeg de apostel een vergezicht van de geschiedenis van de kerk. Daarbij werd hem ook getoond wat Gods volk zou meemaken gedurende de tijd dat zij wachten op de terugkeer van de Heer. 

Tieners: Leeftijd-12-16

Cornerstone Y4Q1

De tieners gebruiken de methode Cornerstone Connections. Het is een uitgave van de Generale Conferentie en vertaalt in het Nederlands. Dit kwartaal staan de tieners stil bij wat de Bijbel en de Bijbelse waarheid voor hen persoonlijk betekent. Dit kwartaal worden de tieners bepaald bij de verhalen uit Genesis. Van de zondenval, Kaïn en Abel, Henoch, Noach en de zondvloed, de toren van Babel, de roeping en het leven van Abraham, de vernietiging van Sodom en Gomorra, het huwelijk van Isaäk tot de gebeurtenissen rondom Jakob en Esau.  De tieners mogen zo zelf onderzoeken en geestelijk groeien om dichter tot Jezus te komen. Naast de studie kunnen de tieners ook wekelijks lezen uit de Geest der Profetie en wel uit het boek: ‘Patriarchen en Profeten'.  

Junioren: Leeftijd-8-12

De junioren (8-12 jaar) zoeken hun weg in de Bijbel. Samen met het werkboekje “Geen dag zonder Gods Woord” lezen ze teksten en door middel van vragen, rebussen, plaatjes, topografische kaartjes en puzzeltjes denken ze na over Gods liefde voor hen persoonlijk en voor hun medemens.

In een periode van drie jaar gaan de junioren op chronologische wijze, van het begin van de schepping tot en met de verkondiging van het evangelie door Paulus aan de heidenen, door de Bijbel. Dit kwartaal beginnen de junioren met het boek Daniël en de bevrijding uit de ballingschap o.l.v. Ezra. Ook leren ze over doorzettings-vermogen door de toewijding van Nehemia en als laatste de moed van koningin Esther.

“Toen onze hemelse Vader zijn Woord gaf, vergat Hij de kinderen niet. Waar kan er, in al wat mensen hebben geschreven iets worden gevonden, dat zo’n inwerking op het hart heeft, zo goed de belangstelling van de kleintjes opwekt, als in de verhalen van de Bijbel? In deze eenvoudige verhalen kunnen grote principes van Gods wet worden duidelijk gemaakt”. E.G. White, karaktervorming   

Kleuters/kinderen: Leeftijd-4-7

Voor de kinderen in de leeftijdscategorie van 4 tot en met 7 jaar is er een werkboek, getiteld: Elke dag met Gods Woord. Door het dagelijks bezig zijn met het Woord van God ervaren de kinderen de vreugde om Jezus als hun Heiland te leren kennen. De lessen zijn chronologisch opgebouwd en dit kwartaal beginnen de kinderen bij het boek Genesis, van de scheppingsweek, de zondeval, de zondvloed en de ark tot de roeping van Abraham en de geboorte en bruiloft van Isaäk. Zodoende wordt de kinderen Gods grote liefde voor alle mensen bekend gemaakt. Dagelijks worden er twee verhaaltjes aangeboden, een bijbelvertelling en een praktische toepassing.

Tijdens de les wordt het onderwerp verder behandelt en wordt er gezongen en geknutseld.   

Peuters: Leeftijd-1-3

Kinderen van 1 tot en met 3 jaar worden op speelse wijze bekend gemaakt met de grote verhalen uit de Bijbel. Er wordt gestreefd om alles zo visueel mogelijk aan te bieden, wat tot de verbeelding van de kinderen spreekt. Ook het zingen van eenvoudige, korte liedjes en leuke knutselactiviteiten zijn erop gericht de kleintjes bekend te maken met Gods liefde voor alle mensen.

Volwassenen: EERSTE kwartaal 2019