Kerk der Zevende-dags Adventisten - Breda. e.o.

Sabbatschool

Iedere zaterdagmorgen is er gelegenheid voor Bijbelstudie in kleine groepen. Dit is de gelegenheid om de onderwijzing uit de Bijbel met elkaar te bespreken en ervaringen met elkaar te delen. Ook de kinderen hebben een zeer leuk en leerzaam programma waarbij er liedjes gezongen worden, Bijbelverhalen vertelt en tevens zullen de kleinere kinderen elke week creatief zijn door het maken van een knutselwerkje.

 

Volwassenen:  VIERDE kwartaal 2018

Wereldwijd zijn de volwassenen “In gesprek met het Woord”. Dit kwartaal is het thema:

EENHEID IN CHRISTUS

Lessen van het 4de kwartaal zijn te downloaden: EENHEID IN CHRISTUS

 

Dit zijn de titels van de lessen.

1 SCHEPPING EN ZONDEVAL

2 OORZAKEN VAN VERDEELDHEID

3 ‘LAAT HEN ALLEN ÉÉN ZIJN’

4 DE SLEUTEL TOT EENHEID

5 EENHEID ERVAREN IN DE VROEGE KERK

6 BEELDEN VAN EENHEID

7 WANNEER ER CONFLICTEN ONTSTAAN

8 EENHEID IN GELOOF

9 HET MEEST OVERTUIGENDE BEWIJS

10 EENHEID EN VERBROKEN RELATIES

11 EENHEID IN AANBIDDING

12 KERKORGANISATIE EN EENHEID

13 UITEINDELIJK HERSTEL VAN DE EENHEID

 

Volwassenen: Dialoog, 121E jaargang

De kerk is Gods gezin op aarde. Ze is ervoor om samen te dienen, te studeren en te aanbidden. Kijkend naar Jezus als leider en Verlosser, is de kerk geroepen het goede nieuws van redding aan alle mensen te brengen.

Het doel van de studies is om Bijbelse instructies te geven over het onderwerp van christelijke eenheid. Centraal hierin staan de geloofspunten 12 en 14 van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten: “De kerk is de gemeenschap der gelovigen die Jezus Christus als Heer en Heiland en belijdt” en punt 14: “De eenheid in het lichaam van Christus”. De kerk is één lichaam met vele leden, geroepen uit alle natie, geslacht, tong en volk. In Christus worden we een nieuwe schepping: onderscheid in ras, cultuur, ontwikkeling, en nationaliteit, en verschillen tussen hoog en laag, rijk en arm mogen geen verdeeldheid onder ons teweegbrengen. We zijn allen gelijk in Christus, die ons door één Geest in één gemeenschap met Hem en met elkaar verbonden heeft.

 

Tieners: Leeftijd 12-16

https://www.dropbox.com/s/upw89088wimr63w/Cornerstone%20Connections%20NL%20Y3Q4.pdf?dl=0

De tieners gebruiken de methode Cornerstone Connections. Het is een uitgave van de Generale Conferentie en vertaalt in het Nederlands. Dit kwartaal staan de tieners stil bij wat de Bijbel en de Bijbelse waarheid voor hen persoonlijk betekent. De lessen zijn gericht op voorbereiding voor de eindtijd, oordeel en de nieuwe hemel en nieuwe aarde. De tieners mogen zo zelf onderzoeken en geestelijk groeien om dichter tot Jezus te komen. Naast de studie kunnen de tieners ook wekelijks lezen uit de Geest der Profetie en wel uit het boek: ‘Het Grote Conflict’.

“Toen onze hemelse Vader zijn Woord gaf, vergat Hij de kinderen niet. Waar kan er, in al wat mensen hebben geschreven iets worden gevonden, dat zo’n inwerking op het hart heeft, zo goed de belangstelling van de kleintjes opwekt, als in de verhalen van de Bijbel? In deze eenvoudige verhalen kunnen grote principes van Gods wet worden duidelijk gemaakt”. E.G. White, karaktervorming

 

Junioren: Leeftijd-8-12

De junioren (8-12 jaar) zoeken hun weg in de Bijbel. Samen met het werkboekje “Geen dag zonder Gods Woord” lezen ze teksten en door middel van vragen, rebussen, plaatjes, topografische kaartjes en puzzeltjes denken ze na over Gods liefde voor hen persoonlijk en voor hun medemens.

In een periode van drie jaar gaan de junioren op chronologische wijze, van het begin van de schepping tot en met de verkondiging van het evangelie door Paulus aan de heidenen, door de Bijbel. Dit kwartaal is het thema: Tegen spreken mag. De junioren worden begeleid door de bijbelboeken 1 en 2 Koningen en leren over de scheuring van het koninkrijk en de gebeurtenissen rond de profeten Elia en Elisa.

 

Kleuters/kinderen: Leeftijd-4-7

Voor de kinderen in de leeftijdscategorie van 4 tot en met 7 jaar is er een werkboek, getiteld: Elke dag met Gods Woord. Door het dagelijks bezig zijn met het Woord van God ervaren de kinderen de vreugde om Jezus als hun Heiland te leren kennen. De lessen zijn chronologisch opgebouwd en dit kwartaal worden de kinderen bepaald bij het zendingswerk van de apostelen Petrus, Johannes, Filippus en het werk en de bekering van Paulus. Zodoende wordt de kinderen Gods grote liefde voor alle mensen bekend gemaakt. Dagelijks worden er twee verhaaltjes aangeboden, een bijbelvertelling en een praktische toepassing.

Tijdens de les wordt het onderwerp verder behandelt en wordt er gezongen en geknutseld.