Kerk der Zevende-dags Adventisten - Breda. e.o.

Sabbatschool

Iedere zaterdagmorgen is er gelegenheid voor Bijbelstudie in kleine groepen. Dit is de gelegenheid om de onderwijzing uit de Bijbel met elkaar te bespreken en ervaringen met elkaar te delen. Ook de kinderen hebben een zeer leuk en leerzaam programma waarbij er liedjes gezongen worden, Bijbelverhalen vertelt en tevens zullen de kleinere kinderen elke week creatief zijn door het maken van een knutselwerkje.

 

Volwassenen: DERDE kwartaal 2018

Wereldwijd zijn de volwassenen “In gesprek met het Woord”. Dit kwartaal is het thema:

HET BOEK HANDELINGEN

Lessen van het 3de kwartaal zijn te downloaden: HET BOEK HANDELINGEN

Dit zijn de titels van de lessen.

1 JULLIE ZULLEN VAN MIJ GETUIGEN

2 PINKSTEREN

3 HET LEVEN IN DE VROEGE KERK

4 DE EERSTE KERKLEIDERS

5 DE BEKERING VAN SAULUS

6 HET ZENDINGSWERK VAN PETRUS

7 DE EERSTE ZENDINGSREIS VAN PAULUS

8 DE VERGADERING IN JERUZALEM

9 DE TWEEDE ZENDINGSREIS

10 DE DERDE ZENDINGSREIS

11 GEARRESTEERD IN JERUZALEM

12 PAULUS IN HECHTENIS IN CAESAREA

13 DE REIS NAAR ROME

 

Volwassenen: Dialoog, 121E jaargang

De kerk wordt geroepen om een getuige te zijn voor iedereen en daarbij niet te letten op ras, sociale klasse of geslacht. We zijn voor God allemaal gelijk: zondaren die redding hebben gevonden in Christus Jezus.

Het boek handelingen geeft ons inzicht in de beginperiode van de kerk. We zien de kerk organisatorisch en ook geestelijk aanzienlijk groeien. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de manier waarop de kerk omgaat met vragen die betrekking hebben op de tijd van Jezus’ wederkomst, de plek die de heidenen binnen de kerk innemen en de rol die geloof speelt in de redding. Wat de vroege kerk kon doen in zo’n kort tijdsbestek, is een blijvend getuigenis van wat God kan doen door mensen. Dat werkt echter alleen als zij zich nederig en biddend opstellen, uitstijgen boven onderlinge verschillen en zich laten gebruiken door de Heilige Geest om God te eren en te verheerlijken.

Handelingen is het verhaal van hen die door God geroepen zijn om zijn werk te beginnen. Wat kunnen wij, die door God zijn geroepen zijn werk af te ronden, leren van hun geschiedenis?

 

Tieners: Leeftijd 12-16

https://www.dropbox.com/s/aro42q5vj90eurb/Cornerstone%20Connections%20NL%20Y3Q3.pdf?dl=0

De tieners gebruiken de methode Cornerstone Connections. Het is een uitgave van de Generale Conferentie en vertaald in het Nederlands. Dit kwartaal staan de tieners stil bij wat de Bijbel en de Bijbelse waarheid voor hen persoonlijk betekent. Maarten Luther, Ulrich Zwingli, maar ook Petrus zijn grote voorbeelden uit de geschiedenis. Zij bleven ondanks vervolging staan in de waarheid. Er wordt steeds een brug geslagen naar hun eigen leven, hoe zij met bepaalde opdrachten en situaties zouden omgaan. De tieners mogen zo zelf ontdekken in hoeverre zij een volgeling van Jezus (willen) zijn. Naast de studie kunnen de tieners ook wekelijks lezen uit de Geest der Profetie en wel uit het boek: ‘Het Grote Conflict’.

“Toen onze hemelse Vader zijn Woord gaf, vergat Hij de kinderen niet. Waar kan er, in al wat mensen hebben geschreven iets worden gevonden, dat zo’n inwerking op het hart heeft, zo goed de belangstelling van de kleintjes opwekt, als in de verhalen van de Bijbel? In deze eenvoudige verhalen kunnen grote principes van Gods wet worden duidelijk gemaakt”. E.G. White, karaktervorming

 

 Junioren: Leeftijd-8-12

De junioren (8-12 jaar) zoeken hun weg in de Bijbel. Samen met het werkboekje “Geen dag zonder Gods Woord” lezen ze teksten en door middel van vragen, rebussen, plaatjes, topografische kaartjes en puzzeltjes denken ze na over Gods liefde voor hen persoonlijk en voor hun medemens.

In een periode van drie jaar gaan de junioren op chronologische wijze, van het begin van de schepping tot en met de verkondiging van het evangelie door Paulus aan de heidenen, door de Bijbel. Dit kwartaal is het thema: Israël. De kinderen bestuderen samen de geografie ten tijde van het oude Israël. Ook worden ze bepaald bij de Joodse feesten, de bouw van de eerste tempel en de vernietiging daarvan en de bouw van de tweede tempel.

 

Kleuters/kinderen: Leeftijd-4-7

Voor de kinderen in de leeftijdscategorie van 4 tot en met 7 jaar is er een werkboek, getiteld: Elke dag met Gods Woord. Door het dagelijks bezig zijn met het Woord van God ervaren de kinderen de vreugde om Jezus als hun Heiland te leren kennen. De lessen zijn chronologisch opgebouwd en dit kwartaal worden de kinderen bepaald bij de gebeurtenissen rondom Jezus’ dood en opstanding. Zodoende wordt de kinderen Gods grote liefde voor alle mensen bekend gemaakt. Dagelijks worden er twee verhaaltjes aangeboden, een bijbelvertelling en een praktische toepassing.

Tijdens de les wordt het onderwerp verder behandelt en wordt er gezongen en geknutseld.