Kerk der Zevende-dags Adventisten - Breda e.o.

Slogan

De Heilige Geest

 

God de eeuwige Geest was met de Vader en de Zoon werkzaam in de schepping, vleeswording en verlossing. Hij inspireerde de schrijvers van de Bijbel. Hij vulde Christus' leven met macht. Hij nodigt en overtuigt de mens, en wie gehoor geeft, vernieuwt en verandert Hij naar het beeld Gods. Gezonden door de Vader en de Zoon, om altijd bij zijn kinderen te zijn, deelt Hij geestelijke gaven uit aan de gemeente, geeft Hij haar kracht om van Christus te getuigen en leidt haar, in overeenstemming met de Schrift, in alle waarheid.
(Gen. 1:1,2; Luc. 1:35; 4:18; Joh. 14:16-18,26; 16:7-13; Hand. 1:8; 10:38; 2 Kor. 3:18; Ef. 4:11,12;2 Petr. 1:21).