Kerk der Zevende-dags Adventisten - Breda e.o.

Slogan

De maaltijd der Heren

 

De maaltijd des Heren is het deelnemen aan de tekenen van het lichaam en bloed van Jezus als uitdrukking van het geloof in Hem, onze Heer en Heiland. In deze ervaring van gemeenschap is Christus aanwezig om zijn volk te ontmoeten en kracht te
geven. Wanneer wij eraan deelnemen, verkondigen wij, vol vreugde, de dood van de Heer tot Hij komt. Aan de maaltijd gaan vooraf: voorbereiding, berouw en belijdenis. De Meester stelde de dienst van de voetwassing in als teken van een hernieuwde reiniging, om uitdrukking te geven aan de bereidheid elkaar, naar het voorbeeld van Jezus, in nederigheid te dienen en om onze harten in liefde te verbinden. De maaltijd des Heren is toegankelijk voor alle gelovige christenen.
(Mat. 26:17-30; Joh. 6:48-63; 13:1-17; 1 Kor. 11:23-30; 10:16,17; Op. 3:20).