Kerk der Zevende-dags Adventisten - Breda e.o.

Slogan

Gave der Profetie

Een van de gaven van de Geest is profetie. Deze gave is een kenmerk van de gemeente der overigen, en kwam tot uiting in het werk van Ellen G. White. Als gezondene van de Heer vormen haar geschriften een blijvende en gezaghebbende bron van waarheid en verschaffen zij de kerk troost, onderwijs en vermaning. Deze geschriften maken ook duidelijk dat de Bijbel de norm is waaraan alle onderwijs en ervaring moet worden getoetst.
(Joël 2:28,29; Hand. 2:14-21; Heb. 1:1-3; Op. 12:17; 19:10).