Kerk der Zevende-dags Adventisten - Breda e.o.

Slogan

Lezingen Klimaatverandering Kapelle 2020


   

    Eerste lezing:     Het begin

   Tweede lezing:   De zondvloed en haar gevolgen

   Derde lezing:      Aanbid de schepper

  Vierde lezing:      Het einde

   Vijfde Lezing:      Het nieuwe begin