Kerk der Zevende-dags Adventisten - Breda. e.o.


 Welkom op de website van de kerk der Zevende-dags Adventisten gemeente Breda e.o.

Wij zijn een christelijke gemeente die iedere zaterdag (Sabbat) morgen samenkomt. Bezoekers zijn van harte welkom. Wij nodigen u uit om samen met ons tussen 10 en 11 uur de Bijbel te bestuderen in kleine gespreksgroepen. Kinderen zijn ook van harte welkom in onze samenkomst. Vanaf 11 uur bent u welkom voor de eredienst.

De Bijbel is het betrouwbare Woord van God waardoor wij de liefde van God voor ieder van ons kunnen leren kennen. Dit bijzondere boek bevat ook profetieën die uiterst betrouwbaar zijn gebleken en die ons een hoopvolle toekomst beloven in deze onzekere tijden. 

Voor informatie over ons wekelijkse programma kijk dan onder Activiteiten.

Om preken te kunnen beluisteren gaat u naar Overdenkingen.

Wilt u meer weten over onze geloofsovertuiging kijk dan onder Ons geloof.

 

Bijbeltekst van de week: 

 

   ANBI register: Weet waaraan U geeft.

     Kerk der Zevende-dags Adventisten - Breda e.o.