Kerk der Zevende-dags Adventisten - Breda e.o.

Slogan

CORONA BESLUIT.

Het bestuur heeft besloten de diensten op Sabbat voorlopig op te schorten tot nadere berichtgeving. Daarmee handelen wij in overeenstemming met de ernst van de situatie en vallen terug op de maatregelen zoals die ook waren in maart 2020. De sabbatschool zal voorlopig weergegeven worden via Skype vanaf  10:00 uur. De bestaande groep zal weer worden geactiveerd. 

Voor verdere mededelingen - Zie komende activiteiten

 

Als u uw hart opent voor de hongerige, en de verdrukte ziel verzadigt, dan zal uw licht in de duisternis opgaan, en uw donkerheid als de middag zijn.

Jesaja 58: 10

 

 WELKOM

Wij zijn een christelijke gemeente die iedere zaterdag (Sabbat) morgen samenkomt. Bezoekers zijn van harte welkom. Wij nodigen u uit om samen met ons tussen 10 en 11 uur de Bijbel te bestuderen in kleine gespreksgroepen. Kinderen zijn ook van harte welkom in onze samenkomst. Vanaf 11 uur bent u welkom voor de eredienst.

De Bijbel is het betrouwbare Woord van God waardoor wij de liefde van God voor ieder van ons kunnen leren kennen. Dit bijzondere boek bevat ook profetieën die uiterst betrouwbaar zijn gebleken en die ons een hoopvolle toekomst beloven in deze onzekere tijden.  

De  Kerk der Zevende-dags Adventisten is een wereldwijde kerk van meer dan 14 miljoen leden in 200 landen.

Wij werken bovendien door scholen, ziekenhuizen en ontwikkelings- en hulporganisaties, omdat wij ook willen voorzien in de zorg voor geestelijke behoeften, en in de sociale en fysieke nood van de samenleving


ANBI register: Weet waaraan U geeft.   Kerk der Zevende-dags Adventisten - Breda e.o.

ZDA Gemeente Breda - IBAN:  NL13 INGB 0000 6823 75    ( - t.b.v. algemene zaken )

Tienden ZDA Gem Breda - IBAN:  NL54 INGB 0000 434675     ( - uitsluitend t.b.v. tienden )