Kerk der Zevende-dags Adventisten - Breda e.o.

Slogan

 Ons Geloof 


De 28 geloofspunten

De zevende-dags adventisten aanvaarden de Bijbel als hun enige credo en geloven dat bepaalde fundamentele geloofspunten de leer van de heilige schrift samenvatten. Deze geloofspunten, zoals ze hierna volgen, zijn de neerslag van het denken van de kerk en een weergave van de leer van de schrift. Een herziening van deze punten mag verwacht worden tijdens een generale conferentie (wereldwijde vergadering van afgevaardigden), als de kerk door de Heilige Geest tot een beter verstaan van de Bijbel wordt geleid of betere woorden vindt om de leer van Gods heilig woord uit te drukken. 


1. De Heilige Schrift

15. De doop

2. De Drie-eenheid

16. De maaltijd der Heren

3. De Vader

17. Geestelijke gaven en bedieningen ( ambten )

4. De Zoon

18. Gave der profetie

5. De Heilige Geest

19. De wet van God

6. De Schepping

20. De Sabbat

7. De natuur van de mens

21. Rentmeesterschap

8. De grote strijd

22. Het gedrag van de christen

9. Het leven, de dood en de opstanding van Christus

23. Huwelijk en gezin

10. De ervaring van verlossing

24. De dienst van Christus in het hemelse heiligdom

11. Groeien in Christus

25. De tweede komst van Christus

12. De Kerk

26. Dood en Opstanding

13. De "Rest" en haar zending

27. Het millennium en het einde van de zonde

14. De eenheid in het lichaam van Christus

28. De nieuwe aarde