Kerk der Zevende-dags Adventisten - Breda e.o.

Slogan

Thema: ONBEANTWOORDE LIEFDE

Tieners Jaar1 / boek 2

Hier kunt u het boekje downloaden.

De tieners gebruiken de methode Cornerstone Connections. Het is een uitgave van de Generale Conferentie en vertaalt in het Nederland. De tieners worden bepaald bij wat de Bijbel en de Bijbelse waarheid voor hen persoonlijk betekent. Dit kwartaal bestuderen de tieners de verhalen over de ondergang van het huis van Achab tot en met het boek der wet. Naast de studie kunnen de tieners ook wekelijks lezen uit de Geest der Profetie uit het boek: “Profeten en koningen”.