Kerk der Zevende-dags Adventisten - Breda e.o.

Slogan

Heilig Avondmaalsviering


Op 14 september zal het Heilig Avondmaal worden gehouden.

Ieder kwartaal is er een viering van het avondmaal. Met deze dienst herdenken wij het laatste avondmaal van Jezus Christus, Zijn lijden en sterven maar bovenal Zijn boodschap van genade en verlossing voor ons. Voorafgaand aan het avondmaal wordt de ‘dienst van nederigheid’ gehouden. Dan vindt er een traditionele voetwassing plaats, naar het voorbeeld van Jezus, waarbij de gelovigen elkaar de voeten wassen en zich met deze handeling dienstbaar en nederig opstellen ten opzichte van hun naaste. Na de Avondmaaldienst wordt geen consumptie geschonken.