Kerk der Zevende-dags Adventisten - Breda e.o.

Slogan

THEMA: EFEZIERS

 

 De Psalmen in de Bijbel hebben gediend als gebedenboek en liedboek voor vele generaties gelovigen.
De Psalmen zijn een bron van zegen, hoop en opwekking, .. Bevrijdend wanneer er vanuit de diepten geroepen wordt en vasthoudend voor een vernieuwde overgave aan God.
Maarten Luther spreekt op aangrijpende wijze over de Psalmen: “Waar kan iemand nobeler woorden vinden om blijdschap uit te drukken dan in de Psalmen van genade of dankbaarheid? … Of waar kun je diepere, boetvaardiger, berouwvolle woorden vinden om verdriet uit te drukken dan in de klaagzangen van de Psalmen? Want iedereen kan in de Psalmen situaties vinden die aan elke nood tegemoet komen, waarvan gevoeld wordt dat ze toepasbaar zijn alsof ze voor deze specifieke nood geschreven zijn. In geen enkel ander boek kunnen woorden gevonden worden die hieraan gelijk zijn en ook geen betere.”
Om de levensveranderende  kracht van de Psalmen te ervaren, worden we opgeroepen om ze te zingen en te bidden, zoals generaties gelovigen de Psalmen hebben gebruikt om hun lofprijzing, verzoeken, belijdenissen, klaagzangen en dank uit te storten bij de soevereine God van genade en recht. We moeten goed begrijpen dat hoewel de Psalmen gebeden zijn van Gods volk en zelfs gebeden die Jezus bad als mensgeworden Heer, de Psalmen ook gebeden zijn over Jezus. Ze zijn Gods openbaring aan de mensheid. Een ander doel van de studie van de Psalmen is dan ook om er uit te leren wat God deed, doet en zal doen voor de wereld in en door Jezus Christus. Naar mate we verder komen in onze studie, zullen we ontdekken wat er gebeurt als de goed georganiseerde wereld van het geloof wordt uitgedaagd en bedreigd door het kwade. Regeert God dan nog steeds? Hoe kunnen gelovigen het lied van de Heer zingen in een vreemd land?