Kerk der Zevende-dags Adventisten - Breda e.o.

Slogan

Sabbatschool Junioren 8-12 jaar  boekje 6 ( 2de kwartaal 2024 )


De junioren (8-12 jaar) zoeken hun weg in de Bijbel. Samen met het werkboekje “Geen dag zonder Gods Woord” lezen ze teksten. En door middel van vragen, rebussen, plaatjes, topografische kaartjes en puzzeltjes denken ze na over Gods liefde, voor hen persoonlijk en voor hun medemens. In een periode van 3 jaar gaan de junioren op chronologische wijze, van het begin van de schepping tot en met de verkondiging van het evangelie door Paulus aan de heidenen, door de Bijbel. Dit kwartaal maken de junioren kennis met de verhalen over koning David. Ze zullen ontdekken dat David en de mensen in die tijd goede en foute dingen hebben gedaan. David heeft grote fouten gemaakt. jToch is hij in God blijven geloven en is God trouw gebleven aan David. David leerde inzien dat hij verkeerde dingen had gedaan. God heeft hem die verkeerde dingen vergeven.