Kerk der Zevende-dags Adventisten - Breda e.o.

Slogan

De Schepping

 

God is de Schepper van alle dingen en heeft in de Schrift het waarachtige verslag van zijn werken geopenbaard. In zes dagen heeft de Heer „de hemel en de aarde" en alle levende wezens op aarde gemaakt, en op de zevende dag van de eerste week heeft Hij gerust. Op deze wijze heeft Hij de sabbat ingesteld als een blijvend gedenkteken van zijn voltooid scheppingswerk. De eerste man en vrouw werden gemaakt naar het beeld Gods als bekroning van de schepping. Hun werd heerschappij gegeven over de aarde, en verantwoordelijkheid haar te onderhouden. Toen de wereld voltooid was, was alles „zeer goed", en verkondigde deze Gods eer.

(Gen. 1; 2; Ex. 20:8-11; Ps. 19:1-6; 33:6,9; 104; Joh. 1:1-3; Kol. 1:16,17; Heb. 11:3).