Kerk der Zevende-dags Adventisten - Breda e.o.

Slogan

De "Rest" en haar zending

 

De algemene kerk bestaat uit allen die waarachtig in Christus geloven. In het laatste der dagen, een tijd van algemene afval, is een rest ertoe geroepen om de geboden Gods en het geloof van Jezus te houden. Deze rest kondigt aan, dat het uur van het oordeel is gekomen, predikt het heil in Christus, en verkondigt zijn naderende wederkomst. Deze afkondiging wordt verbeeld door de drie engelen van Openbaring 14; zij valt samen met het oordeelswerk in de hemel en leidt tot een werk van berouw en vernieuwing op aarde. Iedere gelovige wordt geroepen om persoonlijk deel te nemen aan dit wereldwijde getuigenis.
(Mat. 24:14; 28:18-20; Mar. 16:15; 2 Kor. 5:10; Ef. 5:22-27; Op. 12:17; 14:6-12; 18:4; 21:1-14).