Kerk der Zevende-dags Adventisten - Breda e.o.

Slogan

Algemene voorwaarden

Artikel - 1 - Voorwaarden

 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website van www.breda-adventist.nl  van de “Kerk der Zevende-dags Adventisten” gemeente Breda e.o. op deze site. Deze voorwaarden zijn vooral van toepassing op aangegane overeenkomsten tot levering van gratis boeken.

1.2 Het accepteren van een bestelling houdt in dat de besteller akkoord gaat met deze voorwaarden. 

 


Artikel - 2 - overeenkomst

 


2.1. Een overeenkomst met de besteller komt tot stand na acceptatie van een bestelling.

 

 

Artikel - 3 - Gratis

3.1 De boeken worden gratis geleverd. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk vermeld of anders door de “Kerk der Zevende-dags Adventisten” gemeente Breda e.o. met u wordt overeengekomen. De gratis boekjes worden ook zonder verzend- en/of handelingskosten geleverd.

 


Artikel - 4 - Levering 

 


4.1 De bestelling wordt afgeleverd op het door u op de website aangegeven afleveradres.

 


Artikel - 5 – Gegevens

 

 

5.1 De besteller dient er voor zorg te dragen dat zijn gegevens, waaronder adresgegevens volledig, juist en actueel zijn.

5.2. De (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de website, waaronder begrepen de rechten op teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig beeldmateriaal, (inclusief domeinnaam) en overige materialen berusten bij de ”Kerk der Zevende-dags Adventisten” gemeente Breda e.o., haar licentiegevers, de leverancier van de betreffende producten en/of derden aan wie de “Kerk der Zevende-dags Adventisten” gemeente Breda e.o. niet gelieerd is.

 

Artikel - 6 – Privacy Policy

 

6.1 De “Kerk der Zevende-dags Adventisten” gemeente Breda e.o. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om uw bestelling zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. De “Kerk der Zevende-dags Adventisten” gemeente Breda e.o. zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. De “Kerk der Zevende-dags Adventisten” gemeente Breda e.o. gebruikt de verzamelde gegevens om de volgende diensten te leveren: 

• Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, en volledig afleveradres nodig om uw bestelling uit te voeren.

 

Artikel – 7-Algemene voorwaarden


7.1 Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door de “Kerk der Zevende-dags Adventisten” gemeente Breda e.o. worden aangepast.