Kerk der Zevende-dags Adventisten - Breda e.o.

SloganEn Jezus zei tegen hen: Kom achter Mij aan, en Ik zal maken dat u vissers van mensen wordt. Markus 1: 17A.S.  13 - Juli - Live Sabbatschool 10.00 - 11.00

A.S.  13 - Juli - Eredienst Livestream 11.15 - 12.30


WELKOM

Wij zijn een christelijke gemeente die iedere zaterdag (Sabbat) morgen samenkomt. Bezoekers zijn van harte welkom. Wij nodigen u uit om samen met ons tussen 10 en 11 uur de Bijbel te bestuderen. Kinderen zijn ook van harte welkom in onze samenkomst. Vanaf 11 uur bent u welkom voor de eredienst.


De Bijbel is het betrouwbare Woord van God waardoor wij de liefde van God voor ieder van ons kunnen leren kennen. Dit bijzondere boek bevat ook profetieën die uiterst betrouwbaar zijn gebleken en die ons een hoopvolle toekomst beloven in deze onzekere tijden.  

De  Kerk der Zevende-dags Adventisten is een wereldwijde kerk van meer dan 14 miljoen leden in 200 landen.

Wij werken bovendien door scholen, ziekenhuizen en ontwikkelings- en hulporganisaties, omdat wij ook willen voorzien in de zorg voor geestelijke behoeften, en in de sociale en fysieke nood van de samenleving


ANBI register: Weet waaraan U geeft.   Kerk der Zevende-dags Adventisten - Breda e.o.

ZDA Gemeente Breda - IBAN:  NL13 INGB 0000 6823 75    ( - t.b.v. algemene zaken )

Tienden ZDA Gem Breda - IBAN:  NL54 INGB 0000 434675     ( - uitsluitend t.b.v. tienden )