Kerk der Zevende-dags Adventisten - Breda e.o.

Slogan

 Ons Geloof 


De 28 geloofspunten

De zevende-dags adventisten aanvaarden de Bijbel als hun enige credo en geloven dat bepaalde fundamentele geloofspunten de leer van de heilige schrift samenvatten. Deze geloofspunten, zoals ze hierna volgen, zijn de neerslag van het denken van de kerk en een weergave van de leer van de schrift. Een herziening van deze punten mag verwacht worden tijdens een generale conferentie (wereldwijde vergadering van afgevaardigden), als de kerk door de Heilige Geest tot een beter verstaan van de Bijbel wordt geleid of betere woorden vindt om de leer van Gods heilig woord uit te drukken.