Kerk der Zevende-dags Adventisten - Breda e.o.

Slogan

Overdenkingen

Elke Sabbat (zaterdag) is er een eredienst van 11:15 – 12:30 uur. In deze dienst wordt God geëerd en gedankt door middel van samenzang en gebed en het luisteren naar een overdenking van een predikant, gebaseerd op de Bijbel.

Na afloop van de Eredienst is er gelegenheid voor ontmoeting en napraten, onder het genot van een kopje soep.

Een keer per kwartaal is er een speciale dienst. Dan vieren wij met elkaar het Heilig Avondmaal. Vooraf aan het Avondmaal is er de voetwassing. Mannen en vrouwen zullen in aparte ruimtes de dienst der nederigheid aan elkaar bewijzen.


Zie ons programma Eredienst