Kerk der Zevende-dags Adventisten - Breda e.o.

Slogan

Sabbatschool Junioren 8-12 jaar  boekje 7 ( 3de kwartaal 2024 )De Junioren [ 8 – 12 jaar] zoeken hun weg in de Bijbel samen met het werkboekje “Geen dag zonder Gods Woord”. Lezen de teksten, en door middel van vragen, rebussen, plaatjes, topografische kaartjes en puzzeltjes denken ze na over Gods liefde voor hen persoonlijk en voor hun medemens. In een periode van 3 jaar gaan de junioren op chronologische wijze, van het begin van de schepping tot en met de verkondiging van het evangelie door Paulus aan de heidenen door de Bijbel.
Dit kwartaal maken de junioren kennis met de verhalen over Israël. Ze zullen ontdekken dat ze een reis van bijna duizend jaar afgelegd hebben. Ze hebben kennis gemaakt met mensen en landen. Ze hebben gebouwen bekeken en feesten leren kennen die in het oude Israël werden gevierd. Ze zijn heel wat wijzer geworden door de reis die ze hebben gemaakt.