Kerk der Zevende-dags Adventisten - Breda e.o.

Slogan

THEMA: HET VERLOSSINGSPLAN


 

 Het centrale thema in de Bijbel is ‘Jezus’ ‘Het verlossingsplan’ ‘Het kruis’. Maar deze drie belangrijke thema’s wijzen op het onderwerp dat alles omvat: ‘de grote strijd’. De grote strijd begon in de hemel op het moment dat Lucifer in opstand kwam tegen God.
In dit kwartaal bestuderen we de wereldgeschiedenis zoals God het ziet en zoals de profetieën erover spreken, vanaf de tijd van Christus tot aan vandaag en in de toekomst. Gods liefde komt steeds meer tot uiting naarmate de grote strijd zich ontvouwt. Bovenal laat het kruis de hoogte en de diepte van die liefde zien. Christus gaf zijn leven om de mensheid te verlossen en er geen twijfel over bestond dat satan verslagen was. Toch is de strijd nog niet voorbij. Satan probeerde Jezus aan het kruis te vernietigen en nu is het zijn doel Gods volk ten onder te brengen. God stond zijn volk altijd bij en zal hen nooit verlaten. In dit kwartaal richten we ons op de grootste ontwikkelingen in de grote strijd, met de opstand in de hemel als beginpunt. Ook gaan we na wat een ongelooflijke moed de Waldenzen bezaten. Ellen White verklaart: ‘De Bijbel was hun autoriteit, en aan wat die zegt, toetsten ze alle leerstellingen en alle eisen. Het onwankelbare geloof van de hervormers in de Bijbel en hun rotsvaste vertrouwen in verlossing door genade in geloof baande de weg voor de opkomst van het Adventisme. God heeft de Adventkerk opgericht om te bouwen op het fundament dat de hervormers gelegd hebben. In essentie draait haar zendingswerk om het verkondigen van de drie-engelenboodschap uit Openbaring 14:6-12. Deze verkondiging maakt satan woedend. Openbaring 12:17. Ook zullen we de laatste gebeurtenissen in de grote strijd onder de loep nemen. De Bijbel is onze basis voor de lessen in dit kwartaal. Daarnaast gebruiken we ook het boek ‘De grote strijd’, geschreven door Ellen White.